?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Seime žlugo bandymas uždrausti psichotronus!
pipedija
Dėka narsiojo seimūno socialdemokratininai principai nugali kartą pasirodžiusius klerikalus sunervino Andrius Šedžius, kuris išsišoko ir visaip išsityčiojo iš pagarbaus amžiaus seniausiosios Seimo narės Vidos Marijos Čigriejienės, kaip taip galima? Tai tiesiog skandalingas skandalas!

Kaip taip galima, paklausime mes? Seimo nariui - viskas leista, atsakysime mes! Netgi prastumti uždraudimus pataisų įstatymui, pagal katrą psichotronai visur, jie kelia psichikos bangas, nuo kurios visur plinta šizofrenija! Todėl Vida Marija Čigriejienė kartu su visu sveikatos komitetu norėjo uždrausti psichotronus, kad visi, kas jais apspinduliuojami, gautų specialias pažymas, kad radiostezija būtų reikalinga! Kad spinduliuotė būtų tiktai legali!

Todėl Andrius Šedžius neleido uždrausti psichotronų, nes tai sukeltų visuomenės paniką, nes kiekvienas tada galvotų kaip nori ir ką nori, nes nebūtų masinės smegenų kontrolės visur ir spinduliuotė būtų uždrausta! Taip Andrius Šedžius išsityčiojo iš Vidos Marijos Čigriejienės, tai argi tai ne korupcija? Žinoma, kad ne, nes svarbiausia yra tai, kad visuomenė būtų kontroliuojama, už tai ir Pipedija pasisako!

Tai štai jums ir prašom, o dar kaip kurie visokie melagiai sako, kad Seimas nieko bendra neturi su Pipedija!