?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
PNN naujienos
pipedija
PNN gi gavo dabar jau puikią ir jau beveik susiformuluotą puikiausių visokiausių naujienų srautą, nesgi pasirodo per visokias technologijas galima tiek priburt, kad paskui ir nesuprasi, ką pridarei.

Taip kad puikiausi ir geriausi internetai visame šizofreniškame gražume dabarties anonsuojami per visokius RSS ir taip toliau su naujienomis ir panašiai, kaip suteikiant jumeis santrumpas visokias ar daidžestus su linkais tiesiai į šaltinius.

Taipgi tarpu puikiausiųjų šaltinių pamastymui ir kognityvinio disonanso susikėlimui yra vat ir tokių, kaipo:Tai dabar dar nesurandam, ką čia dar pridėti intelektualaus arba briedovo. Taip kad siūlykite ir siūlykitės. Nes galimybės beribės!