June 29th, 2015

Išmirę...

Ne, visgi nesat jūs gyvi... Nėra naujų komentarų, visi išmirę ir nelikę jau jūsų čia visai. Neliko jau jūsų. Nesate jūs.